Ankieta

Co zasadzić na skwerku?

Bratki
Tulipany
Iglaki
Róże czerwone

Aktualności

sortuj:

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego

2021-02-01 14:37:43

Dnia 01 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Burmistrz Wyśmierzyc - Pan Wojciech Sępioł – Gminny Komisarz Spisowy w Wyśmierzycach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00

Termin składania ofert09 luty 2021 rok

Ogłoszenie o konkursie

2021-01-28 14:36:10

Szanowni Państwo,

Burmistrz Wysmierzyc ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wyśmierzycach.

szczegóły w linku poniżej:

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_1723-1723

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

2021-01-28 14:35:25

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

Ogłoszenie

2021-01-21 14:33:35

Zawiadomienie

2021-01-20 14:31:31

Awaria wody - wodociąg Wyśmierzyce

2021-01-19 14:28:56

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z awarią sieci nastapi przerwa w dostawie wody z wodociągu w Wyśmierzycach do czasu usunięcia awarii.

Oferta

2021-01-19 14:26:15

Szczepienie przeciwko COVID-19

2021-01-18 14:25:39

Szanowni Państwo,

w związku z akcją szczepienia przeciwko COVID-19 uprzejmie informujemy, że do Państwa dyspozycji udostępniamy telefon koordynatora ds. organizacji transportu na potrzeby szczepień: 48 6157003 wewn.108.

Szczepienia przeciw COVID-19

2021-01-15 14:18:40

Rekrutacja dzieci do żłobka

2021-01-14 14:16:33

Szanowni Rodzice,

w dniu 15 stycznia 2021 roku rozpoczynamy rekrutację dzieci do żłobka w Kostrzynie. Żłobek "Leśne skrzaty" dysponuje 24 miejscami dla maluchów do 3 r.ż.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia dokumentów  załączonych w linku i przekazania ich do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach. Dokumenty muszą być kompletne, uzupełnione o niezbędne podpisy, oświadczenia, zaświadczenia, klauzule.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 lutego 2021 roku.

Wnioski oraz regulamin można pobrać klikając na poniższcą ikonkę.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WYŚMIERZYCE

2021-01-14 14:13:45

W związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021, Burmistrz Wyśmierzyc zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach deklaracji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania deklaracji do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach (parter) lub z poniższych linków

Wypełnione deklaracje proszę umieszczać w skrzynce podawczej Urzędu.

Konsultacje społeczne

2021-01-12 14:12:39

Szanowni Państwo, 

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, które są już dostępne na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/

Miejsca i terminy spotkań konsultacyjnych

Serię spotkań otworzy 9 lutego 2021 r. debata w Krakowie, a zakończy 27 maja 2021 r. konferencja w Słupsku. Miejsca oraz terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych znajdą Państwo TUTAJ

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania w lutym i marcu tj. w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli, zorganizowane będą w trybie online na platformie Webex. W zależności od uwarunkowań epidemicznych i zaleceń Sanepidu dotyczących znoszenia ograniczeń, dopuszczamy możliwość zmiany formuły pozostałych debat na stacjonarną lub hybrydową. Informacje na temat rozstrzygnięć w tej kwestii będziemy sukcesywnie publikować na stronie www.stoppowodzi.pl.

Każdy może zgłosić uwagi i wnioski

Jednym z kluczowych elementów udziału społeczeństwa w aktualizacji PZRP jest możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów. Jest to możliwe poprzez specjalny formularz zamieszczony na stronie www.stoppowodzi.pl, w dwóch wersjach:

Formularz do wypełnienia online TUTAJ,

Formularz do druku (w pliku doc. lub pdf) TUTAJ

Formularz do pobrania TUTAJ,

Instrukcja wypełniania formularza znajduje się TUTAJ.

Uwagi i wnioski do projektów aktualizacji PZRP można składać do 22 czerwca 2021 r. na kilka sposobów:

wysyłając na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl.

- pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

- pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,

- ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w konsultacjach. To ważne dla naszego, wspólnego bezpieczeństwa.

Z poważaniem,

zespół ds. konsultacji społecznych

 

Projekt „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr: POIS.02.01.00-00-0001/19

Informacja

2021-01-08 14:11:53

WAŻNE!

2021-01-05 13:42:20

Szanowni Państwo,

 Z uwagi na pozytywny wynik w kierunku Sars-CoV-2 wykazany u pracownika MGOPSu, placówka ta będzie zamknięta do dnia 8 stycznia 2021 roku.

Wszystkich Państwa, którzy w dniach 30-31 grudnia 2020 roku byliście interesariuszami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach, w razie wystąpienia objawów zakażenia COVID – 19, proszę o zgłaszanie się do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Białobrzegach lub lekarza rodzinnego.

Wszystkie dokumenty, wnioski, zaświadczenia do MGOPSu w okresie jego zamknięcia, proszę pozostawiać w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego, w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.

Ogłoszenie o konkursie na nazwę placówki żłobka

2021-01-05 13:39:32

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza konkurs na nadanie nazwy placówce żłobka, który zlokalizowany będzie w Kostrzynie.

Do udziału zapraszamy całą społeczność Miasta i Gminy Wyśmierzyce. Szczegóły konkursu oraz karty zgłoszenia propozycji podamy na stronie internetowej urzędu www.wysmierzyce.pl. Dla zwycięzcy przewidziana nagroda.

Zastępca Burmistrza

Małgorzata Zajączkowska

Kondolencje

2021-01-04 13:38:49

Kondolencje

2021-01-04 13:35:50

Informacja dla mieszkańców

2020-12-31 13:33:26

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, tj. 31 grudnia 2020 roku Urząd czynny do godziny 13:00.
Do Państwa dyspozycji jesteśmy od 4 stycznia 2021 roku od godziny 7:30.

Życzymy Państwu Szczęśliwego Nowego 2021 Roku.

Ogłoszenie o konkursie

2020-12-29 13:28:21

Warunki przydatności wody

2020-12-23 13:26:17

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

2020-12-21 13:25:33

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2020 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a) Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłaty za odpady komunalne za 2020 rok,
b) Kontrola dochodów z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych w 2020 roku,
c) Kontrola wydatków na remonty oraz budowę dróg gminnych – zapoznanie się ze stanem dróg na terenie gminy Wyśmierzyce,
d) Kontrola dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce,
e) Kontrola wydatkowania budżetu na placówki oświatowe na terenie gminy Wyśmierzyce,
f) Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2020 rok,
g) Analiza zadłużenia gminy i prawidłowość spłaty zadłużenia,
h) Ocenia funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Wyśmierzyce oraz ich kosztów utrzymania,
i) Ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych,
j) Informacja nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych,
k) Analiza i ostateczna ocena projektu budżetu gminy na 2021 rok,
l) Kontrola trybu przeprowadzonych przetargów w 2020 roku.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Justyna Urbańczyk

Zawiadomienie o XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

2020-12-18 13:24:23

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
b) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4. Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora

Ogłoszenie o konkursie

2020-12-17 13:21:40

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r.

Wnioski należy składać, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie od 4 do 22 stycznia 2021 r.

Poniżej przesyłamy link do informacji zamieszczonej na stronie www.mazowieckie.ksow.pl:

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/16028-ogloszenie-o-konkursie-nr-52021-dla-partnerow.html

Służymy pomocą – zapraszamy do kontaktu!

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel. 22 59 79 386,

tel. 22 59 79 375,

tel. 22 59 79 258

http://mazowieckie.ksow.pl 

Wesołych Świąt!

2020-12-17 13:20:34

Ogłoszenie

2020-12-16 13:18:06

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku.

Ogłoszenie

2020-12-10 13:22:32

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

2020-12-10 13:16:58

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
7. Wnioski radnych.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-2023,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok,
c) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024,
d) w sprawie: Uchwały Budżetowej gminy na 2021 rok,
e) w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce,
f) w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wyśmierzyce na lata 2021-2026,
g) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2021 rok,
h) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora

Spis Rolny 2020

2020-11-30 13:12:35

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Inwentaryzacja źródeł ciepła

2020-11-25 13:08:37

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na opublikowanej ulotce dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła pojawił się błąd merytoryczny dotyczący możliwości spalania węgla brunatnego i tzw. węgla czeskiego w przydomowych kotłowniach. W związku z powyższym pragniemy sprostować błędne informacje wskazując, iż zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą na terenie województwa mazowieckiego od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach
i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
  z ich wykorzystaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%
  (np. mokrego drewna).

Informacja ta została poprawiona na dystrybuowanych przez nas materiałach promocyjnych dotyczących realizacji inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach konkursu MIWOP 2020. Poniżej załączamy właściwą ulotkę, która zawiera również wydłużony czas realizacji spisu kotłów CO.

Spis Rolny 2020

2020-11-23 13:05:51

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Informacje dotyczące zakazu stosowania dmuchaw na terenie województwa mazowieckiego

2020-11-23 13:04:07

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w nawiazaniu do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 października 2020 r., znak: PZ-PI-I.721.10.2019.MB, dotyczącego przyjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego nowego programu ochrony powietrza dla województwa, wobec rosnącej liczby pytań odnośnie zakazu stosowania dmuchaw na terenie województwa mazowieckiego, przedstawia stosowne informacje.

Zakaz stosowania dmuchaw został określony w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała ta weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Spis Rolny 2020

2020-11-19 13:01:26

Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

 

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

2020-11-19 12:21:03

Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021” (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057)

Konkurs Świąteczny

2020-11-19 12:21:03

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzynie

ogłasza konkurs: „ OZDOBA CHOINKOWA MOJEJ PRABABCI " w ramach projektu

 „ TRADYCJA MOSTEM MIĘDZY POKOLENIAMI” ze środków programu Działaj lokalnie 2020.

Szczegóły w załacznikach poniżej: