Ankieta

Co zasadzić na skwerku?

Bratki
Tulipany
Iglaki
Róże czerwone

Pozyskane fundusze

W 2019 roku  Urząd Miejski bardzo aktywnie składał wnioski i pozyskiwał środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Wielkość ich była uzależniona od puli środków na zadania oraz rodzaju i celu wydatkowania funduszy.

Do budżetu gminy wpłynęły kwoty:

  • 710 958,00 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych MUW na przebudowę ulic na terenie miasta Wyśmierzyce: Leśnej, Sportowej i Sosnowej o łącznej długości 958 m;
  • 50 000,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019;
  • 100 000,00 złotych  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawiena zakup średniego ratowniczo-gaśniczego wozu strażackiego dla OSP Kostrzyn ;
  • 21 000,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie i utylizację azbestu z terenu gminy;
  • 100 800,00 złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” projekt „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego!”;
  • 48 352,50 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na projekt: ,,Budowa nowoczesnej pracowni językowej w PSP w Wyśmierzycach”.