Ankieta

Co zasadzić na skwerku?

Bratki
Tulipany
Iglaki
Róże czerwone

Pracownicy Urzędu

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY
Funkcja Osoba Telefon Mail
Skarbnik Gminy Wiesława Pytka tel.48 615 70 03 w. 105 skarbnik@wysmierzyce.pl
Księgowość budżetowa
Funkcja Osoba Telefon Mail
Główny specjalista Katarzyna Miros - k.miros@wysmierzyce.pl
Obsługa Oświaty
Funkcja Osoba Telefon Mail
Główna księgowa Halina Badowska - h.badowska@wysmierzyce.pl
Referent d/s ekonomiczno-administracyjnych Mariola Jaworska tel. 48 615 70 03 w. 114 m.jaworska@wysmierzyce.pl
Księgowość podatkowa
Funkcja Osoba Telefon Mail
Inspektor Jolanta Cybulska tel. 48 615 70 03 w. 115 j.cybulska@wysmierzyce.pl
Referent Sylwia Leśnowolska - s.lesnowolska@wysmierzyce.pl
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Funkcja Osoba Telefon Mail
Główny specjalista Justyna Wiśniewska tel. 48 615 70 03 w.101 -
Referent Kinga Pakuła tel. 48 615 70 03 w. 107 k.pakula@wysmierzyce.pl
Specjalista Katarzyna Ogorzałek tel. 48 615 70 03 w. 107 k.ogorzalek@wysmierzyce.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Funkcja Osoba Telefon Mail
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i zastepca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Szymańska tel. 48 615 70 03 w. 110 a.szymanska@wysmierzyce.pl
Inspektor Katarzyna Wilewska tel. 48 615 70 03 w. 106 k.wilewska@wysmierzyce.pl
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Karol Dąbrowski tel. 48 615 70 03 w. 108 k.dabrowski@wysmierzyce.pl
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Funkcja Osoba Telefon Mail
Inspektor Mieczysław Kośla tel. 48 615 70 03 w. 111 m.kosla@wysmierzyce.pl
Główny specjalista Aneta Bartuszek tel. 48 615 70 03 w. 109 a.bartuszek@wysmierzyce.pl
Inspektor Kinga Kawińska tel. 48 615 70 03 w. 109 k.kawinska@wysmierzyce.pl
Referent Magdalena Grzybkowska tel. 48 615 70 03 w. 109 m.grzybkowska@wysmierzyce.pl
Specjalista Cezary Zwierzchowski tel. 48 615 70 03 w. 109 c.zwierzchowski@wysmierzyce.pl
Konserwator Andrzej Sitarek - -
Ksiegowa Magdalena Kawińska - m.kawinska@wysmierzyce.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Informatyk
Funkcja Osoba Telefon Mail
Inspektor RODO Aneta Dziewanowska - iod@wysmierzyce.pl
Informatyk Norbert Wojas - n.wojas@wysmierzyce.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Funkcja Osoba Telefon Mail
p. o. kierownika Karolina Mańtorska tel: 48615 70 03 w. 117 mgops@wysmierzyce.pl
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Funkcja Osoba Telefon Mail
Dyrektor Justyna Bomba 48 615 71 20 biblioteka@wysmierzyce.pl